Precisions krav på studsaren, leder till att man oftast byter ut sin studsare i onödan.

Man skall ställa krav på sin studsare som används vid jakt.
Alltför många studsare skjuter dåligt och man får träffbilder
med stor spridning. Detta skall man inte acceptera på ett jaktgevär.

 
 
 

 

 

 

 

      Första bilden nedan är skjuten med en
Remington modell 700 Dl 308W.
     
 

Vanligt är att även välskjutande gevär senare under jaktsäsongen får en helt annan träffläge än man skjutit in studsar på. Detta orsakas oftast av att mellanrummet mellan stock och pipa är för litet och när stocken dragit in fukt under jaktsäsongen kan man få stockklämning ( pipan tar i stocken ) med förödande konsekvenser. Detta fixas till genom att putsa ur stocken och olja in den väl.

Att bädda lådan är att föredra för att få en välskjutande bössa och se till att skruvarna är dragna tillräckligt. Det finns dock bössor som skjuter mycket väl trots att lådan inte är bäddad. Men att enbart bädda in lådan, räcker inte alla gånger.

Ett annat viktigt kapitel är att trycket är rent och kort så att man tydligt känner när skottet skall gå av. Den skall vara väl avvägd.

Vad de flesta aldrig tänker på är att kröningen av pipan har mycket stor inverkan på precisionen samt trimning av piplängden. Med kröning menas den utformning som pipmynningen har. I altför många studsare är pipan bara rätt och slätt avkapad. Detta ger ingen precision.

Att hitta rätt kula och laddning är viktigt. Eftersom det kan skilja mycket mellan olika ammunition. Man måste prova sig fram för att hitta rätt.

Även låsavståndet på vapnet har stor inverkan på vapnets precision. Det är avståndet mellan patronläget och slutstycket. Vi backar pipan eller tar upp denna till den korrekta genom brotschning av patronläget.

Med tidigare nämnda åtgärder har vi fixat till åtskilliga gevär, som skjutit dåligt och redan varit utdömda. Precisionen har oftast hamnat inom en 5 krona och även snävare, till och med inom en gammal 10 öring. Visar det sig att pipan är slut så går den oftast att byta ut den till en rimlig kostnad. Därmed så kan man behålla sin favorit studsare i flera år till.